Jesus Kristus, verdens frelser
Jesus Kristus - skaper, frelser og dommer

Familier i det neste livTil døden skiller dere?

Ekteskapet kan vare evig. Du, din kjære og dine barn kan være sammen som en familie også etter dette liv. Denne vakre delen av frelsesplanen gjør familielivet og ekteskapet til sentrale deler av vår tro.

Ekteskap inngått i tempelet kan vare evig
Vi tror ekteskapet er gitt oss av Gud. Det finnes ingen andre organisasjonsformer enn ekteskapet som i så stor grad vil lære oss prinsipper som er av evig verdi. Dette gjelder områder som tålmodighet, barmhjertighet, kjærlighet, omsorg, forståelse, rettferdighet, ydmykhet, lydighet, trofasthet, ansvarlighet, omtenksomhet, offervilje, forpliktelse og uselviskhet. Ekteskapet er i sannhet et gudgitt prinsipp!

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke har uttalt: "Familien er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap. Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger."

Det finnes ingen annen organisasjonsform enn ekteskapet som i så stor grad vil lære oss prinsipper som er av evig verdi.

Evige ekteskap og familier
Jesu Kristi Kirke underviser om evige ekteskap og evige familier. Ekteskap trenger altså ikke gjelde bare "til døden skiller dere". Vi er det eneste kristne kirkesamfunnet som forkynner denne lære, selv om mange mennesker instinktivt føler at dette prinsippet må være sant.

Det å danne en familie er gudgitt, og er en gave som enhver som er i stand til det bør ta i mot. De som har vært direkte forhindret fra å finne en evig ledsager mens de var på jorden vil få flere muligheter. Guds plan er rettferdig. De som ikke har hatt muligheten til å finne seg en ektefelle å dele hverken jordelivet eller evigheten med i løpet av dette livet vil få denne muligheten når tiden er inne.

Tempelekteskap
Medlemmer av kirken kan besegles til hverandre for all evighet i Herrens hellige templer som i dag finnes over hele verden. Dette er en sentral del av frelsesplanen og gjør at familielivet og ekteskapet står sentralt i vår tro. Vi tror også at dem som ikke har fått anledning til å bli beseglet til sine kjære i dette liv, vil kunne få muligheten på et senere tidspunkt.

Den beseglende myndighet
Begrepet "Prestedømmets nøkler" står sentralt i kirken. Med prestedømmet har man fått myndighet og rett til å utføre handlinger som vil ha verdi ikke bare i dette liv, men også inn i evigheten. Jesus Kristus ga apostelen Peter alle prestedømmets nøkler da han utnevnte ham til å være kirkens leder.

Jesus sa til Peter: "Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matteus 16:19). Det er med disse "nøklene" prestedømsbærere i Jesu Kristi Kirke kan utføre beseglende ordinanser som ikke bare har jordisk verdi, men som er gjeldende for all evighet.

Du kan lese en artikkel skrevet av Gordon B. Hinckley om dette viktige temaet ved å klikke her:
EKTESKAP SOM VARER.www.kristus.no © 2005-2007


Send et postkort med Jesus
SEND ET POSTKORT

Bibelen på Internett
LES BIBELEN

Mormons bok på Internett
LES MORMONS BOK

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
JESU KRISTI KIRKE