Kiasme (chiasmus) i Mormons bok


Hva er kiasme og hvilken betydning har det egentlig for Mormons bok?


Oppdagelsen av omfattende bruk av kiasme i Mormons bok, 137 år etter at den ble utgitt, er fasinerende i både et litterært og åndelig perspektiv.


Lær om kiasme (chiasmus) i Mormons bok
Mosiah 5:10-12 er et av mange eksempler på vakre kiasmer i Mormons bok. Sammenlign gjerne med den engelske utgaven for å se at kiasmen fremkommer nærmest like tydelig på norsk, selv etter å ha blitt oversatt fra den engelske oversettelsen.


Hva er kiasme?

I Store norske leksikon leser vi at kiasme (også kalt korsstilling) er en retorisk uttrykksmåte som består i at tilsvarende setningsledd står i omvendt rekkefølge i to setninger som følger på hverandre, som i dette eksempelet fra Matt. 19:30 i Bibelen med en enkel ABBA-struktur:

A Men mange som er de første,
    B skal bli de siste,
    B og de siste
A skal bli de første.

Et vakkert og avansert litterært virkemiddel

Sagt med andre ord er kiasme en skrivestil som presenterer en serie med nøkkelord eller setninger, for så å repetere dem i tur og orden i reversert rekkefølge. Dette litterære virkemiddelet blir spesielt fasinerende og kraftfullt hvis det omfatter mange setningsledd, f.eks. der de fem første setningene gjentas med tilsvarende mening og/eller ordvalg i omvendt rekkefølge i de fem neste setningene. Et slikt eksempel finner vi i Det gamle testamentet, i Salmenes bok 3:7-8, som da gir en ABCDEEDCBA-struktur.

Først i det nittende århundret oppdaget noen få teologer i Tyskland kiasme i Bibelen. På begynnelsen av 1800-tallet ble det utgitt noen få bøker om temaet i England, men disse fikk liten oppmerksomhet selv blant spesialister og ble aldri utgitt i USA. Sannsynligheten er innlysende fraværende for at bondegutten Joseph Smith, uten utdanning, i den lille og avsidesliggende byen Palmyra med ca. 3000 innbyggere, skulle ha hørt om og behersket det litterære fenomenet som nylig var oppdaget på andre siden av jorden.

Joseph oppdaget aldri selv kiasmene i Mormons bok, noe han med sin observante og nysgjerrige natur i så fall med sikkerhet ville omtalt og vist både ærbødighet og begeistring over. Det samme gjelder hans etterfølgere i kirkens ledelse. Først på 1930-tallet, ble kiasme formidlet på en overbevisende måte for verden av Nils Wilhelm Lund (se boken "Chiasmus in the New Testament"). På begynnelsen av 1960-tallet var kunnskapen om tidlige semittiske språk på et høyt nok nivå til at kiasme ble forstått og anerkjent. I dag er kiasme et velkjent fenomen, og det finnes mange bøker og artikler om emnet.

Mormons bok og kiasme

I august 1967, hele 137 år etter bokens første utgivelse, la John Welch merke til bruk av kiasme i Mormons bok mens han var på misjon i Tyskland. Welch rapporterte videre om dette, og temaet fikk snart stor oppmerksomhet. Siden den gang har det blitt gjort omfattende undersøkelser for å finne og forstå både bruken og viktigheten av kiasme i Mormons bok. Det er nå flere hundre tilfeller av tydelig eller mulig bruk av kiasme i tekstene, fra enkle mønster tilsvarende Matt. 19:30, til mye mer forseggjorte og avanserte tilfeller. Det mest påfallende eksemplet er kanskje den berømte kapittel-lange kiasmen i Alma 36, med 15 vers som gjentas med tilsvarende mening i reversert rekkefølge i de neste 15 versene.

Hva innebærer eller beviser Mormons boks kiasmer?

For dem som undersøker nærmere de ulike tilfellene av kiasme i Mormons bok, er det utvilsomt fasinerende fra et litterært standpunkt. Ikke minst øker det også den åndelige dimensjonen og opplevelsen. Selv med den største vrangvilje fremstår som totalt usannsynlig, ja nærmest umulig, at alle kiasmene i Mormons bok er tilfeldige. Snarere tvert i mot er de en bevisst uttrykksmåte for nephit-profetene som skrev på gullplatene. I den grad vi kan snakke om "bevis" for Mormons boks ekthet, er trolig kiasme et av de sterkeste eksemplene på dette.

Når man studerer de mange tilfellene av kiasme i boken, er det for mange oppbyggende for troen og enda en bekreftelse på at Mormons bok kommer fra Gud. Også fagpersoner utenfor kirken har latt seg fasinere av dette, og gitt uttrykk for at det vanskelig ses på som noe mindre enn en iøynefallende oppdagelse.

Kiasmene gir også mange lesere en økt respekt og beundring for både folket i Mormons bok og for den oversettelsesprosess som ble gjort av boken på 1800-tallet av Joseph Smith.


Relaterte artikler:
Forskning på Mormons bok
Hester og andre dyr i Mormons bok
Sement i Mormons bok
Wordprint (ordavtrykk) i Mormons bok
Abrahams bok - opprinnelse og oversettelse

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.