Hvordan kan jeg tilgi andre?


Har noen gjort noe mot deg som du ikke klarer å tilgi? Noe som skuffet, såret eller skadet deg så kraftig at tilgivelse virker nesten umulig?


Tilgivelse kan være en vanskelig prosess. Sann tilgivelse setter mennesker fri, både åndelig og psykisk. Å tilgi andre gir en smakebit på Guds kjærlighet til oss, og setter fri både den vi tilgir og oss selv.


Hvordan kan du tilgi andre?

Klarer du ikke å glemme?

Tilgivelse er selve kjernen i forsoningen og evangeliet. Gud sendte sin sønn til jorden nettopp for å tilby oss tilgivelse. Det naturlige mennesket tenker: "Dette skal jeg aldri glemme, det kan ikke tilgis!" Dette er i strid med det Jesus forkynte da han vandret på jorden. Det strider også mot de råd vi får gjennom psykologien. Hvis vi ikke vil eller ikke tror vi klarer å tilgi, holder vi fast på en byrde som kan være svært tung og ødeleggende å bære for både oss selv og de rundt oss.

Når vi snakker om å glemme i forbindelse med tilgivelse, så mener vi ikke bokstavelig talt at man ikke kan huske hva som skjedde. Det betyr derimot at man ikke lenger lar det okkupere en plass i ens daglige tanker og følelser, og at man ikke lenger bebreider den som gjorde urett. Det betyr også at man erkjenner at man er ferdig med det som skjedde, og at det er en oppgjort fortid. Det betyr fred og forsoning.

Tilgivelse er ikke fortrengelse, men en befrielse der man er klar over hva som skjedde, men ikke lenger bærer på det og ser det andre mennesket gjennom Guds øyne. En god målestokk på om man har tilgitt er at man ønsker alt godt for den som gjorde det gale. Tilgivelse er guddommelig, og gir oss innblikk i Guds kjærlighet.

"Når dere ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger." (Markus 11:25-26).


Helbredelse

Tilgivelse er en viktig del av helbredelsesprosessen fra det gale du ble utsatt for og de konsekvensene det fikk for ditt liv. Kanskje du har opplevd svik, bedrag, misbruk, utroskap, utnyttelse, løgn, overgrep, bakvaskelse, vold eller annen urettferdighet? Selv om tilgivelse er et bud, kreves det ikke at du skal løpe fortere enn du er i stand til. Før du kan klare å tilgi, er det viktig å erkjenne lidelsen, kjenne på følelsene og snakke om dem med en pålitelig person med et godt hjerte. Tenk over om du søker forsoning og fred, eller om du kjenner på hevn og hat forkledd som rettferdighet? La alltid Herren følge deg på veien. Studer skriften, be oppriktige bønner, reflekter over hvordan det vil være å legge bak seg de vonde følelsene og ikke lenger bære nag. Prosessen med å gå videre i livet starter ofte ikke med tilgivelse, men når du er klar vil det å oppriktig tilgi gi deg den endelig helbredelsen du søker og fortjener.


Bitterhet og sinne

Når noen av bitterhet eller knust hjerte ikke ønsker å tilgi, sier de gjerne til seg selv og andre at vedkommende ikke fortjener tilgivelse. Så legger de til at de likevel vil tilgi, for selv å få fred. Det er ikke en oppriktig tilgivelse hvis du ikke vil glemme, og samtidig tenker at vedkommende ikke fortjener det. Du har ikke tilgitt hvis din motivasjon kun er å gi deg selv fred. Er det den type tilgivelse du ønsker at Gud skal gi deg eller dine kjære? Vil du at han skal si: "Du fortjener det ikke og jeg vil ikke glemme det du har gjort, men jeg tilgir deg for å gi meg selv fred"? Dette er dessverre, eller heldigvis, ikke tilgivelse. Den inneholder hverken kjærlighet eller nåde, som er selve kjennetegnene på Guds tilgivelse av oss.


Ikke lur deg selv

Du tenker kanskje at den som har gjort deg urett vil lide mer hvis du ikke tilgir? Eller motsatt, at vedkommende vil lide mindre hvis du tilgir? Mange overbeviser seg selv om at en mellomløsning, en tilgivelse med restriksjoner, er tilstrekkelig. Dette er et bedrag. Ja, du kan ødelegge vedkommendes dype ønske om å motta din tilgivelse og at dere skal forsones. Du har makt til det. Det forhindrer likevel ikke hans eller hennes mulighet til fullstendig å omvende seg og få sine synder vasket bort av Herren. Du kan ikke forhindre andres frelse ved å holde tilbake din tilgivelse. Du kan kun gjøre livet her på jorden vanskeligere for dere begge. Hva vil du da stå igjen med? Jo, samtidig som du må bære byrdene av bitterhet og sinne, fratar du også deg selv muligheten til å motta Guds tilgivelse for dine egne synder. Det er dette Lucifer ønsker. Han avskyr tilgivelse og forsoning. Han ønsker å gjøre deg like ulykkelig som han selv er (2. Nephi 2:27). Herren insisterer og inspirerer deg til en annen løsning. En guddommelig, befriende og frelsende løsning. Du har derimot fått frihet til selv å velge hvem du vil sette din lit til når du legger ut på din helbredelsesprosess.

Ikke lur deg selv eller la andre i eller utenfor kirken lure deg til å tro at tilgivelse kun skal handle om din egen fred. Innerst inne kan vi alle kjenne at dette ikke er sant, og at det strider med alt vi leser om i skriften om tro, håp, kjærlighet, barmhjertighet, nåde og tilgivelse.

"Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju? Ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg: sytti ganger sju!" (Matt. 18:21-22, L&P 98:39-45).


Psykologi og tilgivelse

En psykologisk undersøkelse utført av tre canadiske forskere viste at mennesker som har lett for å tilgi sine medmennesker og bære over med andres feil, også har bedre mental helse og trivsel. Undersøkelsens testpersoner ble delt i tre grupper som forsøkte hver sin måte for å tilgi andre. Resultatene var svært interessante, og samsvarer med de råd vi finner i skriftene. Som eksempel ga det dårligst resultat hos gruppen der personene ikke ville slå en strek over fortiden. De trodde heller ikke at de ville klare å tilgi, men likevel skulle de tåle det som hadde skjedd. Disse oppnådde ingen bedring. Deres situasjon forverret seg i tillegg over tid, simpelthen fordi de egentlig ikke hadde tilgitt i det hele tatt. Les gjerne artikkelen om den psykologiske undersøkelsen om tilgivelse.


Å tilgi setter deg og andre fri

Tilgivelse er selve hensikten med Jesu forsoning, selve hensikten med evangeliet. Å tilgi andre er et krav for at vi selv skal kunne motta Guds tilgivelse. Å tilgi den som har gjort deg urett er ikke et uttrykk for å si at det som ble gjort ikke var galt eller alvorlig. Nei, det er et uttrykk for den guddommelige gnist som ligger i oss alle, der sann tilgivelse representerer selve kjernen i evangeliet. Vi ønsker alle å bli tilgitt og bli vist nåde av både Gud og mennesker, men Herren krever at vi da må gi samme tilgivelse og nåde til andre, selv om det i starten av prosessen kan føles svært vanskelig.

Hensikten med forsoningen er at barmhjertigheten overvinner rettferdigheten (Alma 34:14-16). Tilgivelse setter fri, fyller oss med Guds kjærlighet, skaper fred for oss og andre – og leder oss hjem fra den kompliserte reisen vi nå er på. Hjem til Gud, til frelse og evig liv.

Dersom det er mulig, skap fred og forsoning med den som har gjort deg urett. Men hva hvis vedkommende ikke innrømmer eller erkjenner å ha gjort noe galt, eller ikke ønsker å forsones eller ta imot din tilgivelse? Først av alt, dette er sjeldent. De aller fleste angrer på sine feilgrep. De lengter etter å bli tilgitt, forsones og se at DU finner fred. Dersom du opplever noe annet, så vit at det eneste som kan kreves av deg er at du gjør din del.

Du har makt til å tilgi og sette både deg selv, den som gjorde deg urett og andre rundt deg fri. Herren ber deg tilgi av hele ditt hjerte, slik som han tilgir fullstendig og uten restriksjoner. Han tilbyr å sette oss fri fra de kvelende lenker som binder alle som lar seg forføre av Lucifer til å tro at oppriktig tilgivelse hverken er mulig eller rettferdig.


Kilder:
- Psykologi: Tre veier til tilgivelse
- Mormon beliefs on forgiveness
- The Brilliant Morning of Forgiveness
- Grace and God's gift of love
- Gå bort, og synd ikke mer (video)
- Forgiveness fills hearts with love
- A bridge to healing from sexual abuse
- Why God will not forgive your sins?
- De barmhjertige skal finne barmhjertighet

Relaterte artikler:
Hvem er Jesus Kristus?
Den levende Kristus
Barmhjertighet vs rettferdighet
Hvordan få Guds tilgivelse?
Klarer du ikke tilgi deg selv?


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.