Jeg klarer ikke tilgi meg selv


Tror du på Guds tilgivelse, men klarer ikke tilgi deg selv?


Har du begått store feil som har gitt både andre og deg selv smerte og sorg? Klarer du ikke å tilgi deg selv, gi slipp på sorg, skam og selvbebreidelser, og gå videre i livet?


Bli tilgitt og tilgi seg selv

Har du gjort noe galt mot noen andre? Har du bedt om unnskyldning og tilgivelse? Kanskje de tilga deg, eller kanskje ikke? Var dine synder så grove at du mistet forholdet til og tilliten fra familiemedlemmer og venner? Kanskje du skal sitte, sitter eller har sittet i fengsel? Kanskje du føler at alt er tapt? At du har mistet din verdi i samfunnet, og at de rundt deg føler avsky, svik eller bedrag? Uansett hva du har gjort eller hva som er din situasjon – det finnes en utvei og lys i fremtiden. Hold ut, sett din lit til Gud. Hold fast i jernstangen, i Guds kjærlighet (1. Nephi 8).

Gud elsker deg like sterkt nå som da du var et uskyldig barn. Han vil legge løsninger foran deg som gir livet mening og innhold både for deg selv og andre. Han kan vende dine svakheter og feil til å bli styrker og en kraft til velsignelse. Gå inn i de gode valg og gjerninger som blir lagt foran deg, så vil han lede deg til lyset, løfte deg opp og føre deg trygt videre både i dette livet og til frelse i det neste!

"For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh. 3:16)

Noen ganger hører vi selv medlemmer av kirken og andre kristne si at noen ting ikke kan eller ikke skal tilgis, og i alle fall ikke glemmes. Dette er ikke i harmoni med evangeliet og Jesu egne ord. Det er direkte brudd på det aller mest sentrale budskapet i kristen tro, nemlig selve forholdet mellom å ta del i Jesu forsonende befrielse fra synd og kravet om at vi også må tilgi hverandre.

Tror du på skriftenes mange løfter om at Jesu forsoning vil vaske bort det du har gjort galt? Om dine synder var som purpur, så vil han gjøre dem hvite som snø. Var de røde som skarlagen, vil han gjøre dem hvite som ull (Jesaja 1:18). Tilgivelsens mirakel er guddommelig, hinsides det et naturlig menneske er i stand til å fatte. Men det er virkelig. Det er Guds største gave til menneskeheten, gitt gjennom Hans sønn Jesus Kristus som tok på seg all verdens synd, lidelse, sorg og smerte, slik at vi kunne få fred og evig liv. Gud er kjærlighet. Jesus er full av medlidenhet og tålmodighet med deg, og inviterer igjen og igjen til tross for våre feilgrep: "Kom til meg!"

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." (Matt. 11:28) "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Joh. 8:12) "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir." (Joh. 14:27)


Skam og isolasjon

Kanskje du skammer deg så mye over det du har gjort at du ikke ønsker å snakke med noen andre om det? Kanskje din anger og sorg over det du har påført andre plager deg så sterkt at du ikke fungerer i hverdagen? I slike tilfeller vil det ofte være både nyttig og nødvendig å få profesjonell hjelp fra helsevesenet, som samtaler med en psykolog e.l. Du bør også søke åndelig veiledning gjennom samtaler med den lokale biskopen eller en prestedømsleder i Jesu Kristi Kirke, eller med en god venn. Slik kontakt kan være helt avgjørende for å komme videre i livet. Du vil etterhvert oppdage at du var fanget i en negativ selvstraffing som på ingen måte var av det gode.

Poeten John Donne skrev "No man is an island". Å skulle klare seg selv uten andres hjelp, eller å isolere seg i skam og sorg på en mental øde øy fører ikke til noe godt. Noen ganger i livet trenger du hjelp av andre mennesker for å komme videre. Guds hjelp kommer ofte gjennom andre mennesker. I en krise vil du se hvem som er dine virkelige venner. Du vil kanskje bli overrasket over hvem som viser medlidenhet og vilje til å løfte deg opp fra det mørket du befinner deg i, og som av egen erfaring eller på grunn av sin godhet eller åndelighet har forståelse for historien om Jesu medlidenhet, respekt og kjærlighet for kvinnen som alle foraktet på grunn av hennes synd (Joh. 8:1-12). Ta i mot en ustrakt hånd fra både Herren og fra mennesker du kan stole på. En annen gang vil dine erfaringer kanskje gjøre deg i stand til å hjelpe andre som har falt.

Må andre tilgi deg for at du skal bli tilgitt?

Nei, men du må be andre om tilgivelse og oppriktig forsøke å gjøre opp for det gale du har gjort. Du viser kjærlighet og anger ved å forsøke å hjelpe den du har syndet mot med å finne fred og forsoning. Det er en stor byrde å ikke klare å tilgi andre. Dersom vedkommende til tross for dine ærlige forsøk av ulike grunner holder fast på sinne, bitterhet, skuffelse eller hat mot deg, vil det ikke være et hinder for at du skal få Herrens tilgivelse etter en oppriktig omvendelsesprosess. (Se de fire punktene i artikkelen om å få Guds tilgivelse.) Grip sjansen dersom det i fremtiden likevel byr seg en mulighet til å hjelpe vedkommende med å tilgi deg og finne fred, uavhengig av at du allerede har mottatt Guds tilgivelse.


Hvordan tilgi deg selv?

"For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg." (Lære og pakter, 19:16).

Gud krever at vi skal tilgi alle. Det er et krav å gi tilgivelse for at vi selv kan motta Herrens tilgivelse. Dette omfatter også å tilgi oss selv. Djevelen "forsøker å gjøre alle mennesker ulykkelige likesom han selv er" (2 Nephi 2:27). Skyldfølelse demper vår evne til å føle Den hellige ånds påvirkning. Når Gud tilgir oss, krever han også at vi faktisk tar i mot tilgivelsen ved at vi ikke insisterer på å bære syndens vekt som han har forsøkt å sette oss fri fra. Han vil at vi skal settes fri, være til velsignelse for andre og finne fred og harmoni. Herren ønsker å ta bort vår følelse av tristhet, urenhet og sorg.

Vi finner også dette prinsippet i Jesu bønn ("Fader vår"): "og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere" (Matt. 6:12). Jesus forklarte dette slik: "For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort." (Matt. 6:14-15).

Å ta i mot Guds tilgivelse

I Mormons bok leser vi at Enos tryglet Gud om tilgivelse for det han hadde gjort galt. Guds røst kom da til ham og sa "Dine synder er deg forlatt, og du skal bli velsignet" (Enos 1:5). Her må vi også legge merke til hvordan Enos reagerte på dette. Han forteller selv: "Jeg visste at Gud ikke kunne lyve, derfor var min skyld tatt bort" (Enos 1:6). For en tillit han hadde til Gud! Han ga slipp på synden, og gikk videre i livet med overbevisning om at Herren faktisk mener det han sier. Han tok i mot tilgivelsens gave, og så seg ikke tilbake.


Velg hvilken røst vil du lytte til?

Jesus har allerede lidd for våre synder. Han vil sette oss fri fra syndene, og gå videre ved vår side på livets vei. Dine feil vil viskes ut hver gang du oppriktig angrer, omvender deg og ber både Gud og eventuelle mennesker om tilgivelse. Likevel kan vi falle i djevelens felle. Han vil at vi skal være ulykkelige og tenke negativt om både oss selv og andre. Han vil ikke at vi skal gi slipp på synden, men prøver å begrave oss i et mørke av selvbebreidelse, tvil, skam, sorg og håpløshet. Du kan faktisk velge hvilken røst du vil lytte til. Frihet eller slaveri. Fred eller sorg. Lys eller mørke.

Kanskje du opplever at noen mennesker ikke vil tilgi deg, eller tar avstand fra deg på grunn av det du har gjort. Ikke bli bitter. Be for dem. Be om at Herren må bløtgjøre deres hjerter så de også kan finne fred og legedom gjennom tilgivelse og Herrens veiledning. Inntil det skjer, velg å lytte til Herrens betryggende røst. Lytt også til de mennesker som forstår at du fremdeles er et høyt elsket Guds barn selv om du har feilet. Lytt til dem som ser dine gode sider, og som stiller opp for deg i stedet for å vende deg ryggen.

Er du et dårlig menneske?

Den onde vil at du skal tenke på deg selv som et dårlig menneske. Han lykkes når du resignerer og straffer deg selv med å tro at du er svak og mislykket. Han vil du skal tro at du har sviktet både Gud og mennesker, at du ikke lever opp til ditt potensiale, at det er for sent og at du aldri vil bli god nok. Dette er den totale motsetning av det vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige ånd ønsker for deg og ber deg ta imot. Du skal vite at dersom du faktisk HAR "en angrende ånd og et sønderknust hjerte" på grunn av det gale du har gjort, så betyr det at du ikke er et dårlig eller ondt menneske. At du føler anger, empati, selvbebreidelse og sorg for dine feil, betyr at du er et godt menneske som ønsker å gjøre det rette, og som erkjenner dine feil og at du er avhengig av Jesu forsoning og Guds kraft i ditt liv.

Velg å gjøre godt

Velg å gjøre godt mot andre når sjansen byr seg. Bli fri fra bitterhet og smerte, tilgi dem som har gjort deg urett og hold deg nær til Herren i tanker, ord og gjerninger. La Guds kjærlighet, forståelse og medlidenhet fylle deg. Vær et godt medmenneske for dem du møter, uansett livssituasjon. Gjennom å gjøre godt mot andre vil dine byrder lettes, og du vil oppdage at ved å være i dine medmenneskers tjeneste er du i din Guds tjeneste (Mosiah 2:17).

"Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem" (Ef. 2:10)

Ta imot tilgivelsens gave

Ta imot forsoningens gave. Gledens budskap. Tilgivelsen. Tro at Gud mener det han sier, at han har kraft til å gjøre det og at han vil holde det han lover. La Herren sette deg fri fra din anger, sorg og skam.

Ikke la andre trekke deg ned. Når du har gjort ditt, er ditt forhold til Gud gjenopprettet, og du er syndfri i Herrens øyne. Når du i det neste liv en gang skal dømmes for dine gjerninger, vil du IKKE straffes for det gale du har blitt tilgitt for. Det er mirakuløst og på guddommelig vis visket bort for evig! Gi slipp på den tunge byrden du har båret på – og gå videre i livet i fred og frihet. Takk Gud, og ta imot tilgivelsens guddommelige og befriende gave!


Kilder:
- Tilgi deg selv
- Omsorgstjeneste for dem som sitter i fengsel
- Forgiving oneself

Relaterte artikler:
Hvem er Jesus Kristus?
Den levende Kristus
Barmhjertighet vs rettferdighet
Jeg klarer ikke tilgi
Hvordan får jeg tilgivelse fra Gud?


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2024 Kristus.no.