Wordprint / ordavtrykk og Mormons bok


En datamaskin-test av forfatterskapet til Mormons bok


Metoder for å måle ordavtrykk i skrevne tekster kan brukes til å fastslå hvem som har eller ikke har skrevet en tekst. Hvordan slår dette ut på Mormons bok?


Mormons bok på norsk

Hvis Joseph Smith var forfatteren av Mormons bok, skulle vi kunne se hans litterære stil gå igjen gjennom hele boken. Hvis han plagierte teksten fra noen andre, skulle vi tilsvarende se den andre forfatterens skrivestil. Hvis Mormons bok ble skrevet av forfattere fra fjerne tider, skulle vi kunne identifisere distinkte skrivestiler mellom hver enkelt forfatter.

Fagfeltet og studier av denne typen kalles for analyse av ordmønster (word patterns), ordavtrykk (wordprinting) eller stylometri (stylometry). Dette er en vitenskapelig metode for å identifisere forfatterskap ved å måle ordene og setningsstrukturen som en person ubevisst bruker, og som dermed skiller vedkommende fra andre forfattere. Stilometri har blitt brukt til å oppdage plagiering og identifisere forfattere av tekster hvor denne er ukjent.

Ordavtrykk bevitner Mormons boks forfatterskap

Her finner du en meget interessant orientering om ordavtrykk-teorien og hvordan det ved hjelp av denne er bevist at hverken Joseph Smith eller Oliver Cowdery kan ha skrevet Mormons bok!

Mange diskusjoner har blitt ført utenfor vår kirke hvorvidt Mormons bok virkelig er en fortidsskrift forfattet av fortidsprofeter, eller om Joseph Smith har skrevet den selv. De senere år har det takket være datamaskiners hjelp kommet frem en metode for å teste forfatterskapet av en bok eller skrift der man er usikker på hvem forfatteren / forfatterene er. Metoden kalles på engelsk for "Wordprint analysis", det vil si en analyse av ordavtrykk.

Tanken bak denne teori er at akkurat som alle mennesker har sitt unike fingeravtrykk, så har også hvert eneste menneske sitt unike "ordavtrykk" når han eller hun taler eller skriver.

Teorien begynte sin utvikling på 1960-tallet og har gradvis blitt utviklet siden den gang, slik at man i dag anser at man med så godt som hundre prosent sikkerhet kan fastslå at en viss bok er skrevet eller ikke skrevet av en viss person. Teorien går ut på at man statistisk måler hvilke ord en forfatter anvender og hvordan han kombinerer dem med andre ord, og det man måler er små, ofte betydningsløse ord som "og", "om", "men", "da". Slike ord anvender vi ubevisst når vi taler og skriver.

Ordavtrykksteorien har blitt utviklet i USA og England av statistikere og lingvister (språkforskere) som ikke er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Man har med denne teorien blant annet kunne vise hvem som skrev et anonymt publisert verk som heter "Federalist Papers". Det fantes tre personer som man antok kunne være forfatteren, og testene viste at èn av de tre, James Madison, var forfatteren.

Man har til og med kunne bevise at selv om en forfatter med hensikt endrer sin måte å skrive på, for eksempel en sketch-forfatter som fremstiller ulike personers måte å snakke på, så endres ikke forfatterens ordavtrykk.

For å lære mer om ordavtrykksteorien, se f.eks. disse bøkene:
A. Q. Morton, "Literary Detection: How to Prove Authorship and Fraud in Literature and Documents", New York: Charles Scribner’s Sons, 1978.
Frederick Mosteller and David L. Wallace, "Applied Bayesian and Classical Inference: The Case of the Federalist Papers", New York: Springer-Verlag, 1984.

Test av Mormons bok

I 1990 ble det offentliggjort en test som var blitt gjort på forfatterskapet til Mormons bok. Testen ble utført på Berkeley-univeritetet i California i USA av en gruppe vitenskapsmenn med blandet religiøs bakgrunn. Det var blant annet ett medlem av Jesu Kristi Kirke med, såvel som andre troende og ikke-troende.

I testene stilte man seg dette spørsmålet: Kan Nephis og Almas tekster i Mormons bok (disse to er de som inneholder den største tekstmassen og samtidig gir et statistisk sikkert resultat) være skrevet av Joseph Smith, av Oliver Cowdery (Joseph Smiths skriver), av Solomon Spaulding (en påstått forfatter av Mormons bok), eller av en fjerde, hittil ukjent person?

Resultatet viste at ingen av de tre personene Joseph Smith, Oliver Cowdery eller Solomon Spaulding er forfattere av Nephis og Almas tekster i Mormons bok. Dessuten viste testene at Nephis ordavtrykk var helt adskilte fra Almas ordavtrykk, det vil si at en fjerde, hittil ukjent person heller ikke kan ha skrevet begge disse tekstene.

Den statistiske sikkerheten i beregningene var i samtlige tester høyere enn 99,5% med en høyeste verdi på 99,997%, det vil si at det statistisk sett ikke går an å hevde at Joseph Smith eller noen annen person som levde på 1830-tallet skrev Nephis og Almas tekster i Mormons bok.


For mer informasjon:
On Verifying Wordprint Studies: Book of Mormon Authorship (John Hilton), BYU Studies, Vol. 30:3, 1990.
Book of Mormons wordprint studies (FAIR).


Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.