Jesus Kristus, verdens frelser
Jesus Kristus - skaper, frelser og dommer

Gud hører og besvarer dine bønnerHører Gud dine bønner?

Jesus sa: "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for" (Matt. 7: 7-8). I Jakobs brev finner vi dette løftet: "Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile". (Jakobs brev, 1:5). Moronis løfte lover en bekreftelse fra den Hellige Ånd om at Mormons Bok er Guds ord - et løfte gitt til dem som oppriktig ber om det (Moroni 10:3-5).

Kan disse løftene om bønnesvar gå i oppfyllelse? La oss først lese Moronis løfte nøye:

"Se, når dere leser dette - hvis Gud har en vis hensikt med at dere skal lese det - vil jeg be dere innstendig om å minnes hvor barmhjertig Herren har vært mot menneskenes barn, fra Adam ble skapt og like ned til den tid når dere mottar dette, og overveie det i deres hjerter.

Og når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud den evige Fader, i Kristi navn om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved Den Hellige Ånds kraft.

Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting."

Løftet er ikke til å misforstå: Når man mottar Mormons Bok og leser den, er man lovet å få en bekreftelse om bokens sannhet dersom man oppriktig ber Gud om det. Boken har kommet frem for å være et mektig vitne i vår tid om at Jesus Kristus er Guds Sønn.


Hva kreves det av deg for at du skal få en slik bekreftelse?
  1. At du leser i boken.
  2. At du tenker over Guds eksistens og godhet.
  3. At du er åpen for muligheten for at Mormons Bok er sann.
  4. At du med et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og med tro på Kristus gjennom bønn spør din himmelske Fader om Mormons Bok er sann.
  5. At du er villig til å lytte etter og akseptere svaret.

Hvordan kan Gud svare deg?
Gud svarer på bønner på mange måter. Du kan oppleve en varm eller svulmende følelse i brystet eller magen, eller du kan få en fredelig og beroligende følelse. Det kan også være at du føler en sterk entusiasme eller takknemlig glede.

Kanskje får du ikke en direkte fysisk følelse i det hele tatt, men i stedet for gradvis blir fylt med en visshet og overbevisning. Skriften sammenligner ofte tro på Kristus og Guds verk som et lite frø som må gis næring og tid før det kan vokse opp og bli en plante med stor kraft.

Vi oppfordrer deg til å lese Mormons Bok og å ta løftet i Moroni 10:3-5 på alvor. Dette er et av Guds viktigste løfter til mennesker i dag. Mormons Bok er beregnet på vår tid - for å føre mennesker til Kristus!

Du kan få tilsendt eller utlevert Mormons Bok gratis uten forpliktelser ved å bruke dette bokbestillingsskjemaet. Du kan lese Mormons bok online ved å klikke her. Du kan også klikke her for å kontakte kirken.www.kristus.no © 2005-2007


Send et postkort med Jesus
SEND ET POSTKORT

Bibelen på Internett
LES BIBELEN

Mormons bok på Internett
LES MORMONS BOK

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
JESU KRISTI KIRKE