Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke av SDH


Hva skiller kirkens lære fra andre kristne trosretninger?


Her finner du åtte viktige forskjeller og særtrekk i den såkalte mormonkirken.


Kirtland tempel

Vi vil her gå gjennom de viktigste forskjellene innen tro og lære mellom Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og andre kristne trosretninger. Eksempler på særtrekk er evige ekteskap, herlighetsgrader (mer enn kun himmel eller helvete i det neste liv), profeter, guddommen, prestedømsmyndighet og tempelarbeid.

Alle mennesker er Guds åndebarn. Vi er alle søsken, og eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden. Vi tror at hver og en av oss har kommet her av egen fri vilje som del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss.

I artikkelen Jeg kjenner en mormoner får du et innblikk i aktive kirkemedlemmers dagligliv.


Særtrekk ved Jesu Kristi Kirke1. Mormons bok

Vi tror at Mormons bok er Guds ord på lik linje med Bibelen. Dette kan være vanskelig for en del å forstå, spesielt hvis de ikke har lest boken. Det er denne boken som har gitt kirken kallenavnet "mormonkirken" selv om kirkens navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus og bekrefter sannheten av Bibelen. Du kan lese mer om hva Mormons bok er og hvorfor den finnes. Du kan også lese Mormons bok på nettet i søkbar versjon.

2. Evige ekteskap og evige familieforbindelser

Denne læren står sentralt i kirken, men avvises av andre kristne kirkesamfunn. Vi tror ikke at ekteskapet bare kan vare "til døden skiller dere". Les gjerne mer om evige ekteskap.

3. Flere herlighetsgrader

Dette innebærer at det finnes mer enn kun himmel eller helvete i det neste liv. Vår evige tilstand etter jordelivet vil tilpasses etter våre hjerters ønsker og hvordan vi lever våre liv her på jorden. Se egen artikkel om herlighetsgrader.

4. Templer

Medlemmer av kirken besøker templet blant annet for å lære, meditere og bli beseglet i evige ekteskap og evige familier. Vi tror på og utfører dessuten stedfortredende arbeid for de som har dødd før oss, de som ikke fikk anledning til å ta del i evangeliets ulike ordinanser. Se egne artikler om dåp for de døde og tempelarbeid / slektsforskning.

5. Det førjordiske liv

Troen på at vi alle er Guds åndebarn og at vi eksisterte i en åndelig tilstand før vi ble født på jorden blir også avfeid av de fleste andre kristne trosretninger. Vi tror at vi ble sendt til jorden av en årsak og at vi er en del av Guds store frelsesplan. Vi er her for å lære, for å bli prøvet i godt og ondt, for å utvikle oss. Les gjerne mer om den spennende og vakre frelsesplanen og det førjordiske liv.

6. Guddommen / oppfatningen av Gud

En annen forskjell angår noe så grunnleggende som selve oppfatningen av Guddommen. Den Norske Kirke forkynner læren om treenigheten, den treenige Gud, som innebærer at Gud, Jesus og Den hellige ånd er èn og samme person i forskjellige former. Jesu Kristi Kirke forkynner at Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd er tre adskilte personer, men at de har samme mål og ønsker. Jesus Kristus er det frelsende elementet i Guds plan. Uten hans forsoning er vår tro meningsløs, siden ingen kunne bli frelst i det neste liv uten Hans offer. Du finner mer informasjon i artikkelen om guddommen.

7. Profeter, prestedømsmyndighet og åpenbaring i vår tid

Kirken ledes i dag av Jesus Kristus gjennom Guds profet og apostler som har sin myndighet fra Gud. Dette er et stort og spennende tema. Se egne artikler om profeter i vår tid, åpenbaring og prestedømsmyndighet.

8. Frafallet og gjenopprettelsen

Den opprinnelige kristne kirkes lære ble i hundreårene etter Kristus utvannet og tilpasset menneskenes ønsker og ideer. Prestedømsmyndigheten til å lede kirken ved inspirasjon gikk tapt. Gud gjenopprettet kirken og åpenbarte tapte og nye sannheter gjennom profeten Joseph Smith på begynnelsen av 1800-tallet. Mer om dette viktige temaet finner du i DEL 1 og DEL 2 av artikkelen "Hvorfor finnes det mormonere?".

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Mormons bok vitner om dens sannhet og bekrefter at Jesus Kristus er Guds Sønn, verdens Frelser. Kirken bærer Frelserens navn, Jesu Kristi Kirke. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Les gjerne artikkelen Hvem er Jesus Kristus?. Den beskriver hans altomfattende rolle i kirken.


Relaterte artikler:
Hvem er Jesus Kristus?
Det førjordiske liv
Vitnesbyrd fra apostlene
Frelsesplanen

Webdesign, CMS og innhold copyright © 2001-2023 Kristus.no.